واژه باید خود باران باشد...

چشم ها را باید شست/ جور دیگر باید دید /واژه ها را باید شست /واژه باید خود باد ‚ واژه باید خود باران باشد....

در حال خواندن کتابی هستم از استاد غلامحسین معماریان عزیز به نام مبنای طراحی معماری...

این کتاب ازان کتابهایی هست که صدای آب ازش شنیده می شود و باد در آن می وزد....

و حال آدم رو خوب می کنه....

توصیه می کنم خواندنش را به همه دوستانی که می خواهند در مورد معماری ایران و ارتباط گذشته و حال و ... استاد  شاگردی ....و .... بیشتر بدانند...

و همه کسانی که برای خوش کردن حال معماری امروز ایران دنبال راه حل هستند...

/ 1 نظر / 14 بازدید
نیلوفر

وب متفاوت و بسیار خوبی دارین